amsr娇喘高潮福利床边细语

amsr娇喘高潮福利床边细语

仲景所谓厥逆,与《内经》所言不同。古人又以短气名之,谓呼吸之气短促也。

 初起为气淋,以气滞而涩痛也,白茯苓、甘草稍、白芷、山栀、木通、猪苓、泽泻、车前、地肤子、葱白。伤热食痞闷,兀兀欲吐,上二黄丸。

《经》言上下,不言浅深者,以卫气昼行于表,夜行于里,即是言浅深耳。 支节疼痛,大便溏泄,身体沉重者,湿也。

合痿门详看,其理自见矣。大抵食在胃脘之上,未入于肠,故宜从上越之耳。

呕虫,虫动则恶心,故呕,药入则虫必动,动则呕,虫不出而药反出,非计也。但张口可见者,吹药易到,针刺易施;深而不可见者,颇难治。

瘟病有宜下者,不得已数下之,致两目涩,舌枯干,津不到咽,唇口燥裂,由其人素多火而阴亏,今重亡津液,宜清燥养荣汤∶知母、花粉、当归身、白芍、陈皮、地黄汁、甘草,灯心煎服。热壅者,石膏、白芍、枳实、黄连、陈皮之属。

Leave a Reply